RWCMD Self-Service Portal

Rheoli fy Nghyfrinair Coleg

 

Yn ddiweddar mae'r Coleg wedi cyflwyno gwasanaeth newydd i reoli eich cyfrineiriau drwy fewngofnodiad Office 365. Isod ceir gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â sut i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth a hefyd sut i newid eich cyfrinair. newid eich cyfrinair.

Cofrestru eich cwestiynau diogelwch er mwyn ailosod cyfrinair yr ydych wedi ei anghofio

 

Ym mhorthol mewngofnodi Office 365 (http://office365.rwcmd.ac.uk), gall defnyddwyr nawr ailosod neu newid eu cyfrinair. Er mwyn gallu defnyddio'r gwasanaeth hwn rhaid i chi'n gyntaf gofrestru ar y system drwy roi atebion i ychydig o gwestiynau diogelwch. Bydd y broses gofrestru'n digwydd y tro cyntaf y byddwch yn mewngofnodi i Office 365. Defnyddir eich atebion i'r cwestiynau hyn pan fyddwch eisiau ailosod eich cyfrinair ond yn methu cofio'r un presennol. Er mwyn cofrestru eich cwestiynau diogelwch dilynwch y cyfarwyddiadau isod:

1. Ewch i http://office365.rwcmd.ac.uk a bydd sgrin mewngofnodi'n ymddangos. Rhowch gyfeiriad a chyfrinair eich e-bost Coleg a chliciwch "Arwyddo i Mewn"

Register_Login

2. Bydd tudalen Cwestiynau Diogelwch yn ymddangos. Dewiswch dri chwestiwn diogelwch a rhowch atebion iddynt. Unwaith y byddwch wedi gwneud hyn, cliciwch y botwm "Cyflwyno".

Register_Questions

 

Newid Fy Nghyfrinair

 

Cyn bod eich cyfrinair yn dod i ben byddwch yn derbyn neges e-bost yn rhoi 5 diwrnod o rybudd bod angen ei newid. Os byddwch yn mewngofnodi ar gyfrifiadur yn y Coleg cewch eich atgoffa i newid eich cyfrinair. Os ydych y tu allan i'r Coleg neu ar ddyfais drwy Eduroam gallwch newid eich cyfrinair drwy fynd i wefan Office 365: http://office365.rwcmd.ac.uk

Isod ceir cyfarwyddiadau ynglŷn â sut i newid eich cyfrinair o bell:

1. Ewch i http://office365.rwcmd.ac.uk a bydd sgrin mewngofnodi yn ymddangos.

 

Rhowch eich cyfeiriad e-bost Coleg a chliciwch yn y blwch cyfrinair, bydd dolen "Ailosod fy nghyfrinair" yn ymddangos o dan y botwm "Arwyddo i Mewn"

Reset

3. Cliciwch ar "Ailosod fy nghyfrinair" a bydd y sgrin ganlynol yn ymddangos

Reset_Choices

 

4. Os ydych yn gwybod eich cyfrinair presennol dewiswch "Rwy'n gwybod fy nghyfrinair ac eisiau ei newid". Rhowch eich cyfrinair presennol ac yna eich cyfrinair newydd. Rhaid i gyfrineiriau fod o leiaf yn 8 nod mewn hyd a chynnwys nodau o dri allan o'r pedwar categori canlynol: prif lythyren (A - Z), llythyren fach (a - z), rhif (0 - 9) nod sydd ddim yn llythyren na rhif (er enghraifft: !, $, #, neu %).

Rest_Known_Password

 

5. Os nad ydych yn gwybod eich cyfrinair presennol dewiswch o opsiwn 3 "Rydw i wedi anghofio fy nghyfrinair". Atebwch y cwestiynau diogelwch yr ydych wedi eu gosod yn flaenorol (gweler y dudalen Fy Nghyfrif Defnyddiwr Coleg am ragor o wybodaeth ynglŷn â gosod eich cwestiynau ac atebion diogelwch).

Reset_Forgotten_Password

 

Unwaith y byddant wedi eu hateb yn gywir bydd blwch newid cyfrinair yn ymddangos. Rhaid i gyfrineiriau fod o leiaf yn 8 nod mewn hyd a chynnwys nodau o dri allan o'r pedwar categori canlynol: prif lythyren (A - Z), llythyren fach (a - z), rhif (0 - 9) nod sydd ddim yn llythyren na rhif (er enghraifft: !, $, #, neu %).

 

Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair a ddim yn gwybod eich atebion diogelwch cysylltwch â'r Adran TG. Adran TG.

Unwaith y byddwch wedi newid eich cyfrinair Coleg, rhaid i chi ddiweddaru eich cyfrineiriau ar ddyfeisiau symudol neu liniaduron neu fe fydd eich cyfrif Coleg yn cloi yn gyson. Isod fe welir rhestr o rai o achosion mwyaf cyffredin cyfrifon yn cloi:

1. E-bost Symudol
2. Eduroam – er mwyn diweddaru eich cyfrif ar Eduroam mae'n haws i anghofio rhwydwaith WiFi Eduroam ac yna cysylltu iddi eto.
3. Porwyr Rhyngrwyd - Os ydych yn cadw eich cyfeiriad e-bost a chyfrinair mewn porwyr gwe megis Chrome ar gyfer gwasanaethau megis ASIMUT rhaid i chi newid y cyfrinair awto-lenwi sy'n ymddangos i'r cyfrinair newydd.